Nawigacja w kryzysie. Akcja Archipelagu Skarbów

W odpowiedzi na obecną sytuację w kraju jako psychologowie i specjaliści pracujący z młodzieżą widząc ważny obszar, w którym nasza pomoc jest potrzebna w okresie pandemii i kwarantanny przygotowaliśmy działanie mające na celu wsparcie młodych dorosłych, rodziców i nauczycieli w tym trudnym okresie.

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej w ramach akcji „Akcja Nawigacja – chroń siebie, wspieraj innych”  przygotował dwuczęściowy raport RAPORT ,,Modziez w czasie epidemiidotyczący obecnej sytuacji młodzieży ( raportem „Młodzież w czasie epidemii”  dostępny po kliknięciu w nazwę raportu oraz na stronie Instytutu https://ipzin.org/).

Raport powstał na podstawie internetowego sondażu oraz akcji w mediach społecznościowych w dniach 02 – 07 kwietnia 2020r. Badaniem objęto prawie dwa i pół tysiąca młodych ludzi (N=2475) w wieku 13-19 lat. Raport został również nagłośniony przez media (m.in. specjalna depesza PAP) oraz rozesłany do wielu instytucji rządowych. Dwie części raportu zostały opublikowane w mediach w dniach 8 i 16 kwietnia.

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej otrzymał podziękowanie z Ministerstwa Zdrowia za szybkie przeprowadzenie i opracowanie badań. MZ rozesłało raport do kluczowych instytucji i osób odpowiedzialnych za zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, które mogą go wykorzystać.

Raport został doceniony między innymi przez prof. Barbarę Bremberk, Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży. Dzięki szerszej publikacji, z wynikami sondażu mogą się zapoznać rodzice, nauczyciele, psychologowie i pedagogowie pracujący z nastolatkami oraz inne osoby tworzące sieć wsparcia dla młodzieży. 

Wyniki sondażu mogą być pomocne w planowaniu bieżącej strategii przez samorząd oraz placówki oświatowe w zakresie profilaktyki i wychowania. Prosimy o przekazanie raportów wraz załączonymi materiałami do wszystkich zainteresowanych sprawami młodzieży.

Mamy świadomość, że w obecnej, trudnej dla wszystkich sytuacji, uzasadnione są działania, które odpowiadają na realne potrzeby i  mogą być rzeczywistym wsparciem dla młodzieży, wychowawców oraz rodziców. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom chcemy zaproponować rozwiązanie, które wpisuje się w zadania profilaktyki, a zarazem odpowiada realiom obecnej sytuacji.

Wykorzystując kompetencje merytoryczne Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej oraz szerokiego środowiska współpracowników, partnerów i trenerów opracowaliśmy narzędzie pełniące rolę interwencji profilaktycznej Nawigacja w kryzysie. Akcja Archipelagu Skarbów®. Składa się z dwóch głównych elementów – badania dotyczącego przeżywania czasu epidemii przez młodzież oraz zajęć profilaktycznych realizowanych w ramach lekcji wychowawczych przeprowadzonych on-line razem z wychowawcami w poszczególnych klasach objętych projektem. Dla rodziców i wychowawców przydatnym narzędziem będą raporty zawierające wskazówki jak wspierać młodzież w obecnym czasie.

W związku z trudnościami jakie niesie ze sobą praca online dużo uwagi poświęciliśmy przygotowaniu organizacyjnemu i technicznemu zajęć, tak aby w możliwie największym stopniu odciążyć wychowawców, a zarazem podzielić się metodyką pozwalającą na jak najlepsze wykorzystanie tej formy komunikacji w dalszej pracy.

Szczegółowe informacje dostępne w ofercie: Nawigacja w kryzysie: oferta wiosna 2021 

W celu szerszego zapoznania się z tematem zapraszamy też na:

https://polskatimes.pl/raport-mlodzi-ludzie-cierpia-z-powodu-odizolowania-od-rowiesnikow-ale-rozumieja-obecna-sytuacje/ar/c1-14906337

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/koronawirus-w-polsce-jak-mlodziez-radzi-sobie-w-czasie-zarazy/bfdtyes

W celu ustalenia realizacji Nawigacji w Kryzysie prosimy o kontakt z biurem:
mailowo: fundacja.as.warszawa@gmail.com
telefonicznie: 518-080-194

Dokumenty dla szkół realizujących program Nawigacja w Kryzysie dostępne są pod adresem: https://profilaktykazpasja.site123.me/wa%C5%BCne-informacje/dokumenty-dla-szk%C3%B3%C5%82-bior%C4%85cych-udzia%C5%82-w-projekcie-akcja-nawigacja

I BUILT MY SITE FOR FREE USING