Gwiazda Mocy - Pierwsza Wyprawa

Program Gwiazda Mocy to program dla uczniów klas 6 i 7. Dzięki badaniom naukowym przeprowadzonym przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej w 2018 roku program jest dostosowany do zidentyfikowanych potrzeb rozwojowych trzynastolatków.

Celem programu jest wzbudzenie w uczestnikach wiary we własne możliwości i zachęcenie ich do podjęcia drogi ku realizacji najpiękniejszych i najgłębszych marzeń. W trakcie programu młodzież będzie zachęcana do wierności mądrym zasadom życiowym i będzie zdobywała umiejętności potrzebne do wyboru dobrego kierunku w życiu – w tym także umiejętność pomagania innym i proszenia o pomoc, gdy jest się w potrzebie. W trakcie programu młodzież ćwiczy umiejętność odróżniania dobra od zła oraz prawdy od fałszu. Jest to potrzebne do tego, by siódmoklasiści nie ulegali namowom do przemocy, łamania prawa, korzystania z narkotyków, papierosów, dopalaczy, alkoholu czy pornografii.

Program wzmacnia rolę rodziny w oczach dzieci i ugruntowuje autorytet rodziców. Dzięki temu, że ten zupełnie nowy program wciąż jest fazie udoskonalania, każdą realizację prowadzi zespół autorów pod kierunkiem dr. Szymona Grzelaka.

Gwiazda Mocy to 2dniowe spotkanie z uczniami (po 3 godziny zegarowe dziennie) podczas którego wspólnie z uczniami wyruszamy we wspólny rejs żaglowcem o nazwie "Gwiazda Mocy" w poszukiwaniu dróg do spełniania marzeń. Jak podczas rejsu przez życie rozpoznawać i reagować na Najmniejsze Sygnały Niebezpieczeństwa i jak nie zostać zwiedzonym na złe wody przez Syreny nakłaniające do zboczenia z wyznaczonych dróg.

W fabule wspólnego rejsu na statku poruszamy treści, takie jak dążenie do marzeń, bazowanie na 4 mocach jakie prezentujemy uczniom (koło ratunkowe - pomoc innym; ster - podejmowanie właściwych decyzji; wiosło-działanie; kotwica - bądź wierny swoim zasadom), wiara we własne możliwości, asertywność, jak można sobie radzić w sytuacjach ekstremalnych/trudnych, wspieramy role pozytywnych przewodników, rozmawiamy też o wulgaryzmach, manipulacji, jak radzić sobie z tak zwanymi "dołami" jakie mogą czuć młodzi ludzie, omawiamy również uzależnienia i jak mogą być ich objawy i co może się zadziać w życiu jeśli ktoś uzależni się od substancji lub zachowań.  


Program opracowano, poddano pilotażowi oraz ewaluacji formatywnej w 2018 roku w ramach projektu zleconego przez Ministerstwo Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, Program Gwiazda Mocy – Pierwsza Wyprawa został opracowany zgodnie z założeniami modelu profilaktyki zintegrowanej (S. Grzelak, 2009). Stanowi on uzupełnienie i wzmocnienie szkolnego programu profilaktycznego i wychowawczego. Dzięki szerokiemu zakresowi treści oraz szerokiemu spektrum przewidywanych efektów program pełni rolę czynnika wiążącego i podsumowującego inne elementy Szkolnego Programu Wychowania i Profilaktyki oraz Szkolnego Programu Doradztwa Zawodowego. W tworzeniu programu wykorzystano 12-letnie doświadczenie jego twórców w realizacji innych działań opartych o model profilaktyki zintegrowanej.

oferta Gwiazda Mocy

Prowadzimy rekrutacje szkół, które chcą zabrać swoich uczniów w tę niesamowitą wyprawę ku marzeniom!

Jeśli Twoja szkoła chciałaby wziąć udział w programie skontaktuj się z biurem Fundacji Profilaktyka z Pasją.

I BUILT MY SITE FOR FREE USING