Efekty w obszarze korzystania z substancji psychoaktywnych:

* zmniejszenie odsetka osób korzystających z alkoholu, * zmniejszenie odsetka osób korzystających z narkotyków, * wzrost odsetka chłopców odmawiających picia alkoholu.

Efekty w obszarze zdrowia psychicznego:

* zmniejszenie odsetka dziewcząt doświadczających myśli samobójczych.

Efekty ogólnoprofilaktyczne związane z umocnieniem czynników chroniących i osłabianiem czynników ryzyka dotyczących wielu różnych zagrożeń:

* zmniejszenie stopnia seksualizacji (uprzedmiotowienia) w postawie wobec innych, * wzrost odsetka chłopców rozmawiających z rodzicami o sprawach miłości i seksualności, * poprawa klimatu w klasie.

Efekty w obszarze ryzykownych zachowań seksualnych:

* zmniejszenie odsetka osób podejmujących bieżące współżycie seksualne, * zmniejszenie odsetka chłopców celowo oglądających pornografię, * wzrost odsetka młodzieży zamierzającej czekać z rozpoczęciem współżycia do dorosłości, * wzrost odsetka młodzieży zamierzającej czekać z rozpoczęciem współżycia do ślubu, * zwiększenie odsetka osób posiadających wiedzę o ograniczonej skuteczności metod antykoncepcyjnych w zapobieganiu nieplanowanej ciąży i zakażeniu wirusem HIV.

Efekty związane z budowaniem trwałych relacji i wczesną profilaktyką problemów demograficznych:

* wzrost odsetka chłopców wierzących w prawdziwą miłość na całe życie, * zmniejszenie odsetka dziewcząt doświadczających myśli samobójczych [badania IPZIN (ORE, 2015) pokazują, że doświadczanie myśli samobójczych jest czynnikiem ograniczającym pragnienie posiadania dzieci przez dziewczęta], * wzrost przekonania o znaczeniu wspólnoty wartości w wyborze życiowego partnera, * wzrost odsetka chłopców pragnących mieć większą liczbę dzieci w przyszłości.

Źródło danych

Efekty opisane na podstawie badań prowadzonych przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej podczas pierwszej ewaluacji programu w roku szkolnym 2007/2008 na grupie 1300 gimnazjalistów (młodzieży 14–15-letniej) [kliknij po więcej informacji o badaniach]

I BUILT MY SITE FOR FREE USING