Archipelag Skarbów (R)

Szczegóły każdej realizacji jak i jej koszt umawiane są indywidualnie z każdą szkołą, jednak ogólny wygląd realizacji opisany jest w Ofercie realizacji programu Archipelag Skarbów 


Program Archipelag Skarbów składa się z 3 modułów:

I moduł -> dwu-dniowe warsztaty dla uczniów. Łącznie jest to około 8 godzin warsztatów. Trzech trenerów pracuje głównie z dużymi grupami młodzieży i łącznie w programie uczestniczyć może do 200 uczniów (w roku szkolny 2019/2020 trwa pilotażowo realizacja mniejszych realizacji już od 30 uczniów, która nadal jest realizacją rekomendowaną, ale nie spełnia jednego standardu opisanego w rekomendacji ponieważ prowadzona jest przez 2, nie 3 trenerów).

II moduł -> półtora-godzinne szkolenie dla rady pedagogicznej (za uczestnictwo w szkoleniu nauczyciele mogą otrzymać zaświadczenia).

III moduł -> godzinne spotkanie z rodzicami uczniów biorących udział w Archipelagu Skarbów.


Adresaci programu: 

Program kierowany jest do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych (oraz ich rodzice i nauczyciele).

Głównie do grup 60-200 uczniów, w roku szkolnym 2019/2020 w związku ze zmianą w systemie szkolnictwa pilotażowo dostosowujemy program do mniejszych grup młodzieży i realizujemy program w grupach od 30 osób.


Warunki techniczne potrzebne do realizacji: 

Warunkiem niezbędnym do przeprowadzenia realizacji jest przygotowanie krzesełek z oparciem dla każdego ucznia biorącego udział w programie oraz zaciemnienie sali - podczas całego programu jako punkt wyjścia wykorzystywana jest prezentacja multimedialna prezentowana na rzutniku, w słoneczne dni słońce wpadające do sali zaburza prowadzenie realizacji dlatego prosimy o przygotowanie możliwości zaciemnienia sali.

w załączniku opisane są wszystkie materiały jakie będą potrzebne podczas realizacji, wszystko poza powyżej opisanym trenerzy mogą przygotować we własnym zakresie choć jeśli mają Państwo taki sprzęt to często lepiej wykorzystać lokalne pomoce ponieważ były one już wcześniej wykorzystywane w danej przestrzeni i wiadomo, że będą działać lepiej. 

AS_warunki_realizacji_programu


Materiały dla rodziców:

Informacje do przekazania rodzicom uczniów biorących udział w programie - np. za pomocą dziennika elektronicznego Krótka inf dla rodziców

Szczegółowy opis dla rodziców

strona internetowa dla rodziców: www.rodzice.archipelagskarbow.eu 

Każdy rodzic ma prawo decydowania na jakie programy profilaktyczne uczestniczyć będzie jego dziecko. Dlatego szkoła zobowiązana jest do poinformowania rodziców o realizowanym programie oraz do uzyskania zgody od rodziców. Przykładowy druk zgody: Wzór zgody


Zainteresowanych realizacją zapraszamy do kontaktu z biurem fundacji.

Zapraszamy też na stronę https://program.archipelagskarbow.eu/

I BUILT MY SITE FOR FREE USING