22 May

Instrukcja logowania na program Nawigacja w Kryzysie:Akcja Archipelagu Skarbów prowadzonych na platformie zoom:

INSTRUKCJA ZOOM 


Materiały dla RODZICÓW uczniów biorących udział w programie profilaktycznym Nawigacja w Kryzysie:

List do Rodziców uczniów biorących udział w programie Nawigacja w Kryzysie

Szczegółowe informacje o programie Nawigacja w Kryzysie dla Rodziców

Wzór zgody Rodziców na udział w programie Nawigacja w Kryzysie 


Materiały dla Szkół realizujących program Nawigacja w Kryzysie:

Opis programu profilaktycznego Nawigacja w Kryzysie

List do Dyrekcji szkoły w której realizowany jest program Nawigacja w KryzysieKomentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING