16 Dec
16Dec

Od samego początku dobre relacje z rodzicami i nauczycielami są dla nas bardzo ważne, dlatego warsztaty dla młodzieży zawsze połączone są z zebraniami z rodzicami i w każdej szkole w której prowadzony jest Archipelag Skarbów prowadzone są też szkolenia dla nauczycieli. Wierzymy, że takie działanie - w przyjaznych stosunkach wszystkich zaangażowanych stron - efekty profilaktyczne są najmocniejsze bo wspierane przez najważniejszych ludzi w życiu młodych ludzi - rodziców i nauczycieli.

Cieszymy się, że nasze działania zostały docenione również przez Zespół ds Rekomendacji i Oceny Programów (w składzie członków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii). Weryfikacja procedur, standardów i jakości programu trwała rok, a w jej efekcie Zespół wydał oświadczenie:

"Zespół ds. Rekomendacji informuje, że we współpracy z Instytutem Profilaktyki Zintegrowanej zostały pomyślnie zakończone prace nad procedurami informowania rodziców i przedstawicieli szkół o programie „Archipelag Skarbów”. Program ten  zgodnie z kryteriami oceny przyjętymi w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, spełnia standardy jakości na II poziomie rekomendacji – Dobra praktyka - dla uczniów klas VIII i I klas szkół ponadpodstawowych (tj. w wieku 14 -16 lat). Przedstawiciele Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej z odpowiedzialnością oraz zaangażowaniem podchodzą do sprawy zadbania o standardy i wysoką jakość realizacji ww. programu" 

Oświadczenie dostępne bezpośrednio na stronie Programów Rekomendowanych - https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/aktualnosci,5

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING