Programy profilaktyczne polecane przez nas

Magiczne Kryształy profilaktyka skupiona wokół przemocy przedstawionej w mediach adresatami są dzieci w wieku 6‐12 lat https://www.fundacjakolorowawyspa.com/oferta/magiczne-kryszta%C5%82y

Cukierki program profilaktyki zachowań ryzykownych dla dzieci w klasach I-IV https://bit.ly/fpzpcukierki

Odczuwaj, Ufaj, Mów program dotyka problematyki związanej z właściwym nawiązywaniem relacji międzyludzkich, dla uczniów klas 4 – 6 szkół podstawowych https://bit.ly/fpzpoum

Debata program profilaktyki alkoholowej dla uczniów klas od V od VII szczegóły: https://www.fundacjakolorowawyspa.com/debata-1

Spinacz program głównie dotyczący nowoczesnych technologii: profilaktyka cyberprzemocy, uzależnień od gier komputerowych, zasady zdrowego korzystania z Internetu, dla młodzieży 12 do 15 lat http://bit.ly/fpzpSPINACZ

CUDER program profilaktyki zintegrowanej dla młodzieży z klas V- VI szkoły podstawowej   https://www.fundacjakolorowawyspa.com/oferta/cuder

Ratownicy Marzeń program profilaktyki zintegrowanej, bezpośrednim celem programu jest wzmocnienie w młodzieży pozytywnego potencjału oraz integracja społeczna więcej informacji na stronie: https://bit.ly/fpzpRatownicymarzen

I BUILT MY SITE FOR FREE USING