27 Sep

W związku z dużym zainteresowaniem ubiegłej edycji w tym roku Instytut Profilaktyki Zintegrowanej kontynuuje inicjatywę szkolną Nawigacja w Każdą Pogodę.


Profilaktyka zintegrowana w każdą pogodę to bezpłatna, dostępna online, propozycja pomocy w diagnozie sytuacji wychowawczo-profilaktycznej oraz materiały do pracy profilaktycznej, a także zbiór materiałów, pomocy dydaktycznych i multimedialnych dla nauczycieli, psychologów, pedagogów i rodziców. Materiały przygotowane przez ekspertów Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej początkowo miały pomóc w  wspieraniu kondycji psychicznej dzieci i młodzieży w czasie epidemii COVID-19 i po jej ustąpieniu, nadal dostajemy informacje o dużej potrzebie realizacji tego działania, dlatego rozpoczynamy kolejną edycję programu. 


W ramach działań współfinansowanych z programu Ministra Edukacji Narodowej i Nauki „Społeczna odpowiedzialność nauki” nauczyciele otrzymają bezpłatny dostęp do aplikacji na której znajdą szkolną inicjatywę profilaktyczną Nawigacja w każdą pogodę oraz możliwość skorzystania z bezpłatnych szkoleń przygotowujących do korzystania z programu, a także moduł do samodzielnego przeszkolenia się w tym zakresie. Nawigacja w każdą pogodę to zestaw materiałów badawczych i profilaktycznych (ankiet skierowanych do środowiska szkolnego, scenariuszy i inspiracji) do samodzielnego wykorzystania przez wychowawców klas do pracy wychowawczo-profilaktycznej z uczniami oparty o gotowy raport potrzeb.


Szkoła, która zrealizuje minimum działań profilaktycznych określonych w Nawigacji w każdą pogodę otrzyma certyfikat uczestnictwa w projekcie, dający możliwość wystawienia nauczycielom stosownych dokumentów wymaganych do awansu zawodowego.

Pakiet narzędzi Nawigacji w każdą pogodę składa się z zestawu ankiet dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz z materiałów merytorycznych opracowanych w formie inspiracji do pracy z:

  • młodzieżą,
  • rodzicami,
  • nauczycielami.

Zarówno ankiety, jak i inspiracje do pracy z młodzieżą został zaktualizowane, by uwzględniały również obecną sytuację wojny na Ukrainie.


Pakiet ten zawiera również:

  • gotowe scenariusze zajęć profilaktycznych dla szkoły podstawowej,
  • gotowe scenariusze warsztatów dla rodziców,
  • dedykowaną aplikację internetową.


Szkolenia

Szkolenie dotyczące szkolnej inicjatywy profilaktycznej Nawigacja w każdą pogodę, na którym zostaną omówione założenia i kształt Nawigacji w każdą pogodę oraz prezentacja dedykowanej aplikacji internetowej umożliwiającej pobranie materiałów merytorycznych oraz prowadzenie badań, a także prezentacja treści i sposobu pracy proponowanego w ramach NWKP.Szkolenie jest adresowane do osób, które mogą pełnić rolę szkolnego koordynatora NWKP w swojej placówce. Zawiera ono elementy wykładu połączonego z dialogiem z uczestnikami oraz pracą warsztatową. 

Zapisy

Szkoły mogą przesyłać swoje zgłoszenia za pomocą poniższego formularza:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflHN65QgyFkQ9KSxD61qF-URndsOft7X_hIBOJIYCQ_rcRdw/viewform?fbclid=IwAR2OTfNFK-IdoAT7hFQ_BBM9XN6jBb7DUmjKkadW2n6kZOouJPYO7iFyfQk 

Szczegółowe informacje o projekcie i kontakt do koordynatora: https://ipzin.org/nawigacja-w-kazda-pogode/


Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING