15 Jun
15Jun

„Czym jest profilaktyka zintegrowana?” 

 to film pomagający zrozumieć na czym polega całościowe, zintegrowane podejście do profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. Model profilaktyki zintegrowanej jest podstawą wszystkich działań Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej. Autor tego modelu ukazuje w filmie m.in. jego przydatność w czasie epidemii COVID-19, kiedy szczególnie potrzebne jest jednoczesne przeciwdziałanie wielu różnym zagrożeniom dla zdrowia psychicznego i rozwoju uczniów. Film można obejrzeć tutaj:


„Strategia Siedmiu dźwigni skutecznej profilaktyki" 

to film omawiający w skrótowy i przystępny sposób siedmioelementową strategię działania, którą można stosować zarówno w bezpośredniej pracy profilaktycznej z uczniami, rodzicami czy nauczycielami, jak też w strategicznym planowaniu działań na poziomie szkoły, gminy lub regionu. W filmie zawarty jest akcent muzyczny – „Szanta dla przyjaciela” – napisana przez autora strategii w celu popularyzacji tego podejścia. 

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING