Miasto Wrocław

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją programu w Państwa szkole możliwe jest wstępne zgłoszenie (poprzez wysłanie zgłoszenia mailowego na fundacja.as.warszawa@gmail.com).


Na terenie Miasta Wrocław prowadzimy program Archipelag Skarbów wraz z diagnozą regularnie co roku, często szkoły zgłaszają ponowną chęć uczestnictwa w projekcie co dwa lata gdy kolejni uczniowie dojrzewają, ponieważ do udziału w programie zapraszamy uczniów klas 8 oraz pierwsze klasy szkół ponadpodstawowych.

Realizujemy program profilaktyczny oraz diagnozę problemów i pozytwnego potncjału młodzieży


Projekt finansowany ze środków Miasta Wrocław w ramach projektu "Program Profilaktyki Zintegrowanej w roku szkolnym 2022/2023 we wrocławskich szkołach" 


I BUILT MY SITE FOR FREE USING