Miasto Wrocław


Miasto Wrocław

Na terenie Miasta Wrocław prowadzimy program Archipelag Skarbów wraz z diagnozą regularnie co roku, często szkoły zgłaszają ponowną chęć uczestnictwa w projekcie co dwa lata gdy kolejni uczniowie dojrzewają, ponieważ do udziału w programie zapraszamy uczniów klas 7, 8 oraz pierwsze klasy szkół ponad podstawowych.

W roku szkolny 2020/2021 możliwa będzie realizacja programu Archipelag Skarbów, a w przypadku zamknięcia szkół i pracy zdalnej program Nawigacja w Kryzysie. Na okres wrzesień-grudzień 2020 zaplanowano 8 realizacji programu, a styczeń-maj 2021 - 15 realizacji. Dodatkowo 18 szkół będzie miało możliwość wzięcia udziału w diagnozie.

Szkoły, które potwierdziły chęć udziału w projekcie to:

* Szkoła Podstawowa nr 28

* Szkoła Podstawowa nr 64

* Szkoła Podstawowa nr 23

* Szkoła Podstawowa nr 67

* Szkoła Podstawowa nr 37

* Szkoła Podstawowa nr 20

* Szkoła Podstawowa s.Salezjanek

* Szkoła Podstawowa stowarzyszenia DonBosko

* Liceum Ogólnokształcące s. Urszulanek

* Szkoła Podstawowa nr 80

* Szkoła Podstawowa nr 113

* Szkoła Podstawowa nr 81


W roku szkolnym 2018/2019 przeprowadziliśmy 21 realizacji i 20 diagnoz.

W roku szkolnym 2019/2020 planowana jest realizacja programu Archipelag Skarbów w 22 wrocławskich szkołach, a 15 z nich będzie miało też możliwość wzięcia udziału w diagnozie problemów i pozytywnego potencjału młodzieży.

Dodatkowo dzięki funduszom przekazanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości 3 z tych szkół wezmą udział w dwóch dodatkowych ankietowaniach diagnostycznych biorąc przy tym udział w powtórnej ewaluacji efektywności programu. 


Harmonogram realizacji projektu:

https://profilaktykazpasja.site123.me/harmonogram-realizacj-projektu-we-wroc%C5%82awiu-w-2020-roku 


Projekt finansowany ze środków Miasta Wrocław w ramach projektu "Program Profilaktyki Zintegrowanej w roku szkolnym 2020/2021 we wrocławskich szkołach" 

I BUILT MY SITE FOR FREE USING