Miasto Wrocław

Na terenie Miasta Wrocław prowadzimy program Archipelag Skarbów wraz z diagnozą regularnie co roku, często szkoły zgłaszają ponowną chęć uczestnictwa w projekcie co dwa lata gdy kolejni uczniowie dojrzewają, ponieważ do udziału w programie zapraszamy uczniów klas 7, 8 oraz pierwsze klasy szkół ponadpodstawowych.

W roku szkolny 2022/2023 możliwa będzie realizacja programu Archipelag Skarbów w 20 placówkach, dodatkowo 10 szkół będzie miało możliwość wzięcia udziału w diagnozie.Projekt finansowany ze środków Miasta Wrocław w ramach projektu "Program Profilaktyki Zintegrowanej w roku szkolnym 2020/2021 we wrocławskich szkołach" 

I BUILT MY SITE FOR FREE USING